MKB CIRCULAIR - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK ® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Over onze specialisten

Duurzame ontwikkeling en circulair ondernemerschap betekenen over het algemeen vernieuwing binnen de organisatie en is inherent verbonden aan veranderprocessen. Deze veranderprocessen kunnen alleen worden doorgevoerd als er ook sprake is van een veranderbehoefte.


Op het moment dat er sprake is van het koesteren van idealen, het weten waar kansen liggen en het verbeteren van processen, dan is de veranderbehoefte al snel aanwezig. De relatie tussen visie, mensbeeld en (dagelijks) proces is ons uitgangspunt.

Naast het toetsen van uw ideeën aan de hand van (delen van) het Structura model, beschikken wij over een netwerk van gedreven specialisten met verstand van zaken. Om duurzame ontwikkeling te optimaliseren binnen uw MT-beleid.

Natuurlijk wordt eerst gekeken naar de resources binnen uw eigen onderneming.

MKB Circulair

Heeft u behoefte aan verdere ondersteuning om duurzame ontwikkeling te optimaliseren binnen uw MT-beleid? 

Neem gerust contact met ons op.

MKB Circulair - Samen een economische uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80


MKB Circulair realiseert de economische uitdaging met:

Sociaal naar Werk
MooiSaam
Structura-Groep