Opleidingen, colleges en assessments

MKB Circulair biedt in 2021 de volgende opleidingen, colleges en assessments:

Voor onze (externe) opleidingen, klik hier.


COLLEGE - Hoe creëer ik een beeld van mijn organisatie?

Structura-Groep

Hoe kan ik als organisatie de kennis van mijn medewerkers, leveranciers en klanten gebruiken om tot ontwikkeling van mijn bedrijf te komen.

Doel: Inzicht krijgen in verander wensen, door een goede beeldvorming van het dagelijkse proces.

Er zijn veel partijen zoals klanten, medewerkers, leveranciers, e.d. die invloed hebben op het huidige proces. De juiste verbindingen tussen al deze spelers en goede spelregels zijn noodzakelijk om van iedereen een winnaar te maken.

In dit college maken wij gebruik van het werk- en inspiratieboek duurzaam ondernemen. Met negen kernvragen gaan wij op zoek naar waar de organisatie zich kan verbeteren. De vragen richten zich op de ondernemer of professional maar kunnen door u ook binnen het bedrijf gebruikt worden.

Uw antwoorden leveren een beeld op hoe u kijkt naar het dagelijkse proces en wat u graag wilt veranderen om de ontwikkeling en succes van uw bedrijf positief te beïnvloeden.

De kosten voor dit college bedragen € 125 per deelnemer.

U kunt zich ook collectief inschrijven voor de inspiratiesessie van 2021 (reservering) en optioneel 4 colleges naar keuze door u aan te melden via het contactformulier.

U betaalt dan voor de inspiratiesessie geen € 895 maar € 795 plus de kosten voor het ontwikkelboek van € 25 (per deelnemer). De colleges worden verdeeld over 4 maanden.


COLLEGE - Hoe monitor ik mijn visie?

Structura-Groep

Doel van dit college is om jouw passie te (her) ontdekken, hoe je dit kunt delen en hoe je dit kunt vasthouden. Hoe richt jij je bedrijfsvoering daar op in en hoe monitor je dit. En hoe weet je nu dat die visie wordt gedragen door alle medewerkers binnen het gehele bedrijf en ook nog door je klanten en leveranciers en tot slotte zelfs door je omgeving.

Vanuit het denkraam van het Structura model gaan we samen op zoek naar passende antwoorden voor jou en jouw bedrijf zodat passie en plezier samen gaan met voldoende marge.

Want: zonder visie geen marge ——– maar zonder marge ook geen visie.

De kosten voor dit college bedragen € 125 per deelnemer.

U kunt zich ook collectief inschrijven voor de inspiratiesessie van 2021 (reservering) en optioneel 4 colleges naar keuze door u aan te melden via het contactformulier.

U betaalt dan voor de inspiratiesessie geen € 895 maar € 795 plus de kosten voor het ontwikkelboek van € 25 (per deelnemer). De colleges worden verdeeld over 4 maanden.


COLLEGE - Persoonlijke effectiviteit = zelf management.

Structura-Groep

Als leidinggevende wilt u blijven ontwikkelen. Immers, uw organisatie blijft in beweging, en dat vraagt elke dag het beste van haar medewerkers. U staat er open voor uw talenten te ontwikkelen en aan te scherpen. De vraag is: hoe blijft u scherp?

Doel van dit college is om de balans in kaart te brengen welke nodig is om zowel de zakelijke doelen, de persoonlijke doelen als de privé doelen na te kunnen streven. Hoe meer jezelf die balans kunt hanteren, hoe meer je in staat zult zijn deze ook voor anderen positief te beïnvloeden.

De kosten voor dit college bedragen € 125 per deelnemer.

U kunt zich ook collectief inschrijven voor de inspiratiesessie van 2021 (reservering) en optioneel 4 colleges naar keuze door u aan te melden via het contactformulier.

U betaalt dan voor de inspiratiesessie geen € 895 maar € 795 plus de kosten voor het ontwikkelboek van € 25 (per deelnemer). De colleges worden verdeeld over 4 maanden.


COLLEGE - Bestaansrecht = Het recht om te leven ofwel het recht om er te mogen zijn.

Structura-Groep

Door middel van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken.

Maar wie bepalen nu precies het bestaansrecht van jou en jouw bedrijf?

Doel van dit college is om vanuit “tactisch” perspectief jou mee te nemen in het denkraam van uitdagingen binnen het Structura model. Bestaansrecht is een complexe materie. Samen gaan we doelen voor jou en jouw bedrijf creëren voor de korte en langere termijn.

De kosten voor dit college bedragen € 125 per deelnemer.

U kunt zich ook collectief inschrijven voor de inspiratiesessie van 2021 (reservering) en optioneel 4 colleges naar keuze door u aan te melden via het contactformulier.

U betaalt dan voor de inspiratiesessie geen € 895 maar € 795 plus de kosten voor het ontwikkelboek van € 25 (per deelnemer). De colleges worden verdeeld over 4 maanden.


COLLEGE - Hoe inspireer ik mijn omgeving?

Structura-Groep

Hoe mooi zou het zijn…..u stuurt uw mensen faciliterend en resultaatgericht aan en weet ze te inspireren en motiveren. Omdat de verandering ook hun wens is……

Doel van dit college is om de rol van ondernemer/professional, waarin deze anderen aanzet tot het verbeteren van prestaties en het verleggen van de persoonlijke grenzen, binnen een organisatie- en communicatiestructuur te doorgronden.

We bespreken de mechanismen die een rol spelen bij het ontwikkelen van zelfsturing en hoe u uw medewerkers daarin kunt faciliteren. Ook het omgaan met de dubbelrol van coach en beoordelaar. Daarnaast de invloed van leiderschapsstijlen binnen ontwikkelingsstadia van medewerkers.

De kosten voor dit collega bedragen € 125 per deelnemer.

U kunt zich ook collectief inschrijven voor de inspiratiesessie van 2021 (reservering) en optioneel 4 colleges naar keuze door u aan te melden via het contactformulier.

U betaalt dan voor de inspiratiesessie geen € 895 maar € 795 plus de kosten voor het ontwikkelboek van € 25 (per deelnemer). De colleges worden verdeeld over 4 maanden.


COLLEGE - De kracht van een gezamenlijke werkelijkheid.

Structura-Groep

Hoe om te gaan met de vele, ogenschijnlijk zinloze veranderingen? Met de soms onbegrijpelijke keuzes die mensen en organisaties maken? Met het goede en het slechte in de mens?

Een visie impliceert een keuze t.o.v dit soort vragen. Hoe om te gaan met verleden en toekomst? Pas achteraf kunnen we vaststellen of we gelijk hadden of niet.

Doel van dit college is het belang van een ‘collectief bewustzijn’. Waarbij directie, leidinggevenden en operationele medewerkers zich (gezamenlijk) verantwoordelijk voelen voor het uit te voeren veranderplan en beleid. Hoe het gat overbruggen tussen dagelijks proces en Visie/Mensbeeld.

De kosten voor dit college bedragen € 125 per deelnemer.

U kunt zich ook collectief inschrijven voor de inspiratiesessie van 2021 (reservering) en optioneel 4 colleges naar keuze door u aan te melden via het contactformulier.

U betaalt dan voor de inspiratiesessie geen € 895 maar € 795 plus de kosten voor het ontwikkelboek van € 25 (per deelnemer). De colleges worden verdeeld over 4 maanden.


COLLEGE - Wat is een mensbeeld?

Structura-Groep

Welk mensbeeld hebben wij als ondernemer/professional. Welke visie heeft u over de mens en maatschappij.

Doel: duidelijk maken wat uw visie is over het investeren van mensen en hoe persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling gekoppeld zijn.

Een mensbeeld is een beeld dat de ondernemer of professional heeft over medewerkers, leveranciers, klanten, over de mensheid en maatschappij. Ieder persoon heeft hierover een eigen beeld. Voor de groepen waarmee jij samen werkt is het belangrijk om te weten wat jouw mensbeeld is. Welke ambities en dromen heb jij als mens en hoe vind je die terug in jouw bedrijf of beroep. Wat is voor jou normaal en wat verwacht je van anderen? Welke waarde voeg jij toe aan de maatschappij? Kortom met gelijkgestemden is het goed zaken doen!

De kosten voor dit college bedragen € 125 per deelnemer.

U kunt zich ook collectief inschrijven voor de inspiratiesessie van 2021 (reservering) en optioneel 4 colleges naar keuze door u aan te melden via het contactformulier.

U betaalt dan voor de inspiratiesessie geen € 895 maar € 795 plus de kosten voor het ontwikkelboek van € 25 (per deelnemer). De colleges worden verdeeld over 4 maanden.


COLLEGE - Hoe creëer ik een veranderbehoefte?

Structura-Groep

Hoe creëer ik een veranderbehoefte die de organisatie versneld tot ontwikkeling brengt.

Doel: het creëren van een veranderbehoefte en een oordeel te geven hoe die bijdraagt aan een versnelling van de bedrijfsontwikkeling en gedragen wordt door belanghebbenden.

Het motto van dit college is: “tussen droom en daad staan wettelijke bezwaren en praktische problemen”. Hier maken wij gebruik van de negen speelvelden van het Structura Model. Door systematisch naar de negen velden te kijken en hierbij de juiste vragen te stellen zijn wij in staat een duidelijke veranderbehoefte te definiëren.

Weten wat je wil veranderen en waarvoor je wilt veranderen en waar de verandering begint is de basis voor een veranderplan.

De kosten voor dit college bedragen € 125 per deelnemer.

U kunt zich ook collectief inschrijven voor de inspiratiesessie van 2021 (reservering) en optioneel 4 colleges naar keuze door u aan te melden via het contactformulier.

U betaalt dan voor de inspiratiesessie geen € 895 maar € 795 plus de kosten voor het ontwikkelboek van € 25 (per deelnemer). De colleges worden verdeeld over 4 maanden.


COLLEGE - Hoe creëer ik een veranderplan?

Structura-Groep

Bent u van plan iets te veranderen en waarop moet u op letten om te komen tot de gewenste situatie?

Doel: een besluit nemen over de gewenste verandering en op welke wijze deze wordt gerealiseerd.

Wat is er mooier dan een gewenste verandering door te voeren met een zichtbaar resultaat en een juiste inzet van mensen, middelen en methoden. Het is een kunst om kleine stapjes te nemen en het succes van elk stapje met elkaar te delen. Een veranderplan is oplossingsgericht, hoe kan het beter, resultaatgericht, binnen het systeem, kleine stapjes en daar waar een veranderbehoefte is. Wij zijn in staat een antwoord te geven op: “wat ga je doen, hoe ga je dit doen, met wie en wanneer?”

De kosten voor dit college bedragen € 125 per deelnemer.

U kunt zich ook collectief inschrijven voor de inspiratiesessie van 2021 (reservering) en optioneel 4 colleges naar keuze door u aan te melden via het contactformulier.

U betaalt dan voor de inspiratiesessie geen € 895 maar € 795 plus de kosten voor het ontwikkelboek van € 25 (per deelnemer). De colleges worden verdeeld over 4 maanden.


ASSESSMENT- De kracht van beeldvorming / oplossingsgericht werken.

Structura-Groep

Steeds meer zijn wij ervan overtuigd dat naast goed ondernemerschap de sleutel van het bedrijfssucces in uw medewerkers zit. De kennis en expertise van de medewerkers, maar ook hun betrokkenheid en motivatie voor uw onderneming vormen voor een groot stuk werkkapitaal van u als ondernemer. Innovatie in markten, producten, processen en groei van de onderneming is alleen met goede gemotiveerde medewerkers te realiseren.

Het Structura-Assessment helpt ondernemingen inzicht te krijgen wat Beeldvorming van betrokken medewerkers over het bedrijf is. De verkregen informatie helpt de ondernemer/onderneming om, zo nodig, tot een veranderbehoefte en veranderplan te komen.

Centraal in ons assessment staat “het proces”, alles wat mensen beweegt, wat ze doen of laten om een gezamenlijk doel te bereiken. Niet het management staat centraal, niet de werknemer staat centraal, maar datgene wat zij samen laten zien in het proces. Duur; 1 dag. (assessment is online en kost circa 2 uur) Deelnemers onbeperkt.

De kosten voor dit assessment bedragen € 2.850 (ondernemingen <50 medewerkers).

Download de leaflet Inspiratie door te ondernemen - over de kracht van de ondernemer hier PDF.